پایان محرومیت مدیرعامل نفت مسجدسلیمان

پایان محرومیت مدیرعامل نفت مسجدسلیمان

پایان محرومیت مدیرعامل نفت مسجدسلیمان

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با اعلام کمیته انضباطی، با توجه به نقض قرار دستور موقت توسط کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در خصوص محرومیت هدایت یزدی، مدیرعامل باشگاه نفت مسجد سلیمان، از محرومیت دستور موقت وی رفع اثر و نامبرده می تواند تا صدور رای از سوی کمیته انضباطی، تیم خود را همراهی کند.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.