نمایش نوار ابزار

نفت با لباس یکدست سفید به میدان خواهد رفت

جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

پس از  برگزاری جلسه هماهنگی پیش از دیدار سپاهان، به علت استفاده سپاهان از پیراهن زرد و مشکی نفت در این دیدار با لباس یکدست سفید به میدان خواهد رفت

دیدگاه ها
طراحی سایت