گزارش تصویری آخرین تمرین نفتی ها

گزارش تصویری آخرین تمرین نفتی ها

گزارش تصویری آخرین تمرین نفتی ها

نفتی ها ک خود را برای دیدار حساس مقابل تراکتور آماده میکنن آخرین تمرین عصر امروز در ورزشگاه شهید بهنام محمدی برگزار شدنفتی ها ک خود را برای دیدار حساس مقابل تراکتور آماده میکنن آخرین تمرین عصر امروز در ورزشگاه شهید بهنام محمدی برگزار شد

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.