نمایش نوار ابزار

گزارش تصویری تمرین نفتی ها

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

به گزارش سایت نفت آخرین جلسه تمرین نفتی ها قبل از بازی مهم مقابل نساجی در ورزشگاه شهید بهنام محمدی برگزار شد ، تصاویر این تمرین از دوربین محسن داودی:

مطالب مشابه
دیدگاه ها
طراحی سایت