نمایش نوار ابزار

گزارش اختصاصی تمرین امروز نفتی ها

چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶

به گزارش سایت هواداران نفت مسجدسلیمان تمرین امروز نفتی ها با نشاط برگزار شد تا خود برای بازی با ایرانجوان آماده کنند اولین تمرین نفتی ها پس از بازی با سردار بوکان بعد از استراحت دو روزه امروز در مسجدسلیمان پیگیری شد که در این تمرین بازیکنان بیشتر مشغول تمرینات بدن سازی و پاس کاری دورن تیمی بودند

دیدگاه ها
طراحی سایت