نمایش نوار ابزار

عکس ولزی نفتی ها قبل از فتح اراک

سه شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۶

تیم نفت مسجدسلیمان موفق شد در دیداری حساس در اراک آلومینیوم اراک را شکست دهد و خود را از منطقه خطر برهاند.قبل از شروع بازی و هنگام گرفتن عکس تیمی بازیکنان نفت به سبک تیم ملی ولز ایستادند.

 

دیدگاه ها
طراحی سایت